The Vow CAM 2012 AC3 H264-CRYS

seeders: 0
leechers: 0
updated:
Added in Movies
Torrent verified. Downloaded 0 times.

Summary:

A car accident puts Paige (Rachel McAdams) in a coma, and when she wakes up with severe memory loss, her husband Leo (Channing Tatum) works to win her heart again.

Written by ROBBREDD6824.64K
Available in versions: 1080p720pHDRiPDVDRip
The Vow CAM 2012 AC3 H264-CRYS (Size: 695.93 MB)
  Cover.jpg 564.52 KB
  covers.jpg 79.53 KB
  Read this before playing this Video.txt 222 bytes
  ScreenShots.jpg 147.88 KB
  The Vow 2012.mkv 695.13 MB
  The Vow 2012.nfo 27.03 KB
  Torrent have been downloaded from Scenetime.com.txt 222 bytes

Description

.
..............................Site Info...........................

- http://www.scenetime.com *_*

SceneTime is going to Close sign up on march/1, hurry up! get in before the doors are closed.

We care to share . Join us on http://www.scenetime.com

Be the first to get new release at http://www.scenetime.com

Seed back for speed


...................................NFO:................................................. , , , , , , , , , ,.....:ii777rrrrrrr77L7rrcLcLJJtJUJUUfjtjftfJUjftfUfUtJUJtJtJtjjYY7L7L7LLYYJLLr7r77YJ11h1F1X1FtFFhJJJ2h9tJJUjFf2U22SFSFh2hFS1hS
,,.,,.:::...::riririiirrri77L777L7L777YYjcJcJYJcjJULYcJYJJUJjYJYJYjJjJJcY7cJjLL77r7r7r7LjU2U22Ft2U12fJjj1JjLL7YLjYJUfJfff2F2Ff1UX
, , , ,,...,.:i::.::rirr7r7rrrrrr7JLc7cLJLJcJJjYJYtUfjtJjYJcjJtUfUtUtjfjtjtJUJjcJcjcL7L7L7Lrri7c221thFS1S2F1Fth2U21U1tJctftUFjfhX11f12fF
, , , ,, ,,,,..:.::::iir:iirirrrr777r77L7L7777777L7L7LcjJUJUYjYJYUJjJUJUJtf2UUYYcJcJJJYc77rLcYL7iircj2jjj12122t11FftJf2F2Ffht21hth1F2S1h11Uh
, , , ......::::::::::iiii7ri:iirrL7L777L77r7r777rL7L77r77ccJcYcYLYLc7cLYcUJUJUJUJtJUJtccLccUJJ77r7cfjjYjJUU2tfU11UcUcJJUtS2Fffth222fU11Fff1
, ,,..:......::::.:irrrrr:::iirr7r7r7r7rrr7r7r77L7L7rrrr7r77L7L77777L77rL7ccJJUJjYjJjcYLJJjcc7cJUUtJtUtJjU2JUJfJjjUJtUtf2Ujjtj2ttjtJttfjh
, ...::::::.:::::irri::.:.::i:i:iii:i:.,,,.,.,..ir777r7rrr77L7c7YLc7L7L7L7L7LLYcjYYLYcYYJYjYjJJJJcjjtYY7jJUjjYttUjtYUjJJtjtJUjftFttJtJJU
, ,, , ,....::::ri::irii7:.:::i:i:::...., ,,.:r77rrr7r7r7LUYL7cLYLc7777777cYJLYcJYJLcLJjtYJcjjUccLjjfJUJUJUYjYJcJcjJfjfUtJtJUJtUtct
. , , ,,....::rii:::i::i:.:::.:.:...,,, ,,:i77ri7rr7Lr777rLL7rL7L7L7L7L7cLL7LLJJjJJLLLjL77JJUJJcL7cLJcJYJYJcJLYcJcJJjJUJJJJYjYJU
,,, , ,..::ri:.:::::.:.:.:....,, , , , ,,:irr777:i:::rr7rL7777r77L7Lr7rL7cLJYjYJcJYj7r::rJU1jJ7LcJYjYjYJcJLY7L7L7cLJJUJJYJcY7J
, , ,,, , ,,.:irr.:cY::...::i:i::., , , , .:rr7ri.,,:r7rri77Lrrr777r7r7r77c7r::.:iL7r...:i77cLYLcLYLcLc7cLJ7ririrrLLYcYLJcjccJ
. , , ,,.:i:,:RQQStr:::....., , , , , , ,,:irii::.::irLrrr777rrrrrrrrr7ir::.. ,,,....,,,.,.:7cJLL7L7L7L7YLLirrrr77L7L777LLLrc
. ,, , , , ,..:r,.SQQQQQ0h7:.. , , , ,,...:ri:...:::.:7c7rr7r7rrii:::rii::..,.,,,, , , ,:rL7cLYYJYJLY7c7rr777r7irirrLL7rrr
. ..,,,., ,,.,.. .XQQERQQQQRbJi., , , ,.....::.....:...::::riririi:..:::,.....,,,.., ,, ,.:..::ir7L7c77rrirrri:.:...:.:..,:
. ...,.,,,, ,,, ,,,,.,,.. .XQREbRRRRQQQQQ9t:. , ,,.,.,..::...,........:rr:i:...,,,.,, ,,...,, ,,, , ,,.:rr7r7rr::....,..:.......
, ,.,..,,.,,,.,,,. ..,,.. .9QQDMZRDDbRRQQQQQD1r: , , ,,,,, .:i::..,,,,,....r:::: , , ,,, ,,, , ,,, ..ir77L77ii::::..,,.:..,:
. ...,.,.,.,.,, .,,,. ,,. .hQQMDRZREMZRRRRQQQQQQQXr. ,.......,,,....:::.:., , , ,, , , ,,, ,,..::iiiiiirrri:..,....,.
.,......,.,.,.,,,,,.,, ,, .SQQDZZREZZMEMRQDb9MQQQQQQQ07. ,.....,,,,,..::::.,,,, , ,,, , ,,.......,.,..::iii::.:.....:
:,...........,,,.,.,.,,,, .2QRMDMZMDMbDbRRQQQZZbMZRRQQQQQFr, , .......,,,,,...,.,,., , , ,,,,.....,,,.,..:...:.:...:::r
..................,.,,,., ,hQQDMDRMRERRRb09RRQMRZREZEZRQQQQQpJ. ,.........:....,.,,,.., , , , ,,, , , , ,,,,.,.,.,..:.....:::.::i:7
:.:.:....,.........,,,.,, ,tQRM0ZEMDRZMDMDZEDZQRRDZDRDEERRQQQQQZFr. ,,....:::.:::.... ...,.,, , , , ,,.,, ,,.,, ....:.:.:...i::r
:.::......,.........,.,.. .hRR0EEMEZZMEMDRZMEMERRRZMEMDMED0RQQQQQQQQhi, ,.:::.,..:.:::,,,,,, , , ,,, ,,, ,,........:...:
:,:.............:........ .fQMMDRZRDMDMDREMEMDZEMMRRRMMbZEZZMEZRQQQQQjr::..,.......,.......,, , , , , , ,,,,........:...
...:...:.....:.:::.:.:.:. ,1QQZD0E9ZZMDMDMDMEMEZbMZQRRZZEZEMbD0ZRQQQhL7Lrr::..,.,.,, , ,., , , , , ,,, ,,, ,,, ,,,,, .
:,:.:.:.:.:.....:........ ,jQQREZZRMMEMDRDRZMEMZRDZbZZQRQMZDREZZRQQ1ri77rrr::..,.,.,, , , , , , , ,,,,,,,,., ,
.....:.....:.:.:.:....... ,fRQDZbZDMEMDRDMDRDMDMEMEMERMRRQRQDEbRDMPr.:r77L7r::.........,,, , , , , , , , , , ,
:,..........:.:.....:.... .URRMERZZEMDMDRDZDRDMEDERRRDZ0ZRQRMDRQQpL.,.:iLLY7r::.....::...,, , , , , , , , ,
.,....................... .2MQDRRM0EDRDZDRDMDMERZMEZ0MEMZMDZEQRQQX. ..::r7JLLri:.,....:::.., , , , ,
. .,......:..,........... .tQRREMEZEZbZEMEMZRMRMRDZbZDRMRDZ0bZQRQ0: ....:irLLJL7::..,....:.., ,, , , , , , , ,
, ,...,.,......:......... ,1RQDMDMDREDEZEMDRZRRRDMZRDMDZDMZRMZbRQQf. ,,....:i77JLLr:.....::::.,, , , , , , , ,
, ,,.,, , ,,.,.,,,.,,,,.. .tRRMEZDZDMZRZZDZDZDZDMZRRREZ0ZERRRDDbRQQt: ,..,..::r7L7Lri:.,..:::...:., , , , , ,
,,...,.,.,....., ,2RQDMEMDMDMZMEZDMDZDZZMZRMRDZEMDMbRZMMQRQ07:.,.,...:irL7L7r:..,,..:.if0hr, , , , , , ,
, ,,, ,,,,.,... .UQRMDMDZEZEZEZDZDMDRZREZDRMRRRDDERbZMRDDQQ07....,.,..irYccL7i:.,,..:cRRQQb7, , , , , , , , ,
, , , ,,, ,,,,., ,2RQZMEZDZbZEZDZDMZMDRDZEMERMRRRDRRbpRZMDZRRc::i::..,,.:i77cLcri.,,,,:rSDRMQR1. , , , , , , ,
, , , , ,, , ,,. ,tQRREMDZEZDMEZEZEZDMDZDRDMDZDRRQZEZREMZZZQZ7.:::::..,,..:r7LLJ7r:.,, ,.cFEZQQQc. , , , , ,
, , ,tRQDDbMZREMEMEZEMDMEZbZDREMEMDRMRRRERRMbRQQL.,..:ir:.,,,..irLcJL7i:., , :JZp0RQQL , , , ,
, , , .YRQM9EDRZMDMDMDRDMEMEMEMDMDMDMDMRQEERREDbQRL,,,..::i::..,,.::r7JcY7r:., rFShbRQQ2, ,, ,,, , ,, ,
, , , , , ,JMQZDbZZMEMDMDMDMEMZMDMDMDMDMDRDMMRMRRRDZQRr,,......i::..,,,..r7cLYLLi:,,r2JS009QQt , , , , ,
, , .LRQREZEMDMDMDMDRDMDMDMEMDRDMDMZRDZRQDRRQRQZr,.....,..::ri:.,,,.::rrLLYiirFhfFphSPRQD. , , , , , , , ,
, , ,LEQRZbZDM0ZEMDMDMEMDMERDRDMEZERMZbRDEbRRQQ9i,..........:ii:..,,,..irL7LUMRZPh1FtFXEQQU. ,,, ,
, , , , ,7ZQRDDERZEbZbZDMEMEMEMDMZMDMEZDRZMZM0MRQQRUi..........,,.iii::..,..::iLbQQMMXh11tFFP0QQ9r:., ,.::, ,,
, , L0QRREMZMDDDMDRDRZRZMZMZMDZDZDRZRDMDMDZDQ97:::i::..,......::i:.,.,.,,.JDQRREZb0SS1F2hSMQQQQRQQRL. , , ,
, , , , , , , ,rDQRDZDZDMEMZREMEZERZRDMZMZMDMDREE0DbRDRQb:::i:i::........,..iii..,,.iFR90bRRQD0XP212SFhXRQQQF: ,, , , ,
, , rEQMZEZbZZRDZDZEZEZDMDRDRDRZMDMDZbRZZDRMQS..::i:::::..........::r::,.iS0XSEDZERZZbbPX11tSPS7, , , , ,
, , , , , ,iZQRbMEZDRDZ0DEMZRDZEMDMZMDRZMDMZRDMZRZQZJ,,.::i:i::::........,.:ri..rf91hXbP9ZQRDbDXXf1F0hJ: , , ,
, , , i9QRZEZERDMEZEZEMEM0MDZDMDMZMDRDRZE0RERR0i,,..::::i:i::.:.........::i7P091hhXPZMRRQMMEE2UU99bF7. , , , , ,
, , iEQREZEMDDbMZRED0DEMDMEMEMERZMZMZZbDEZRQSi,,....:::i::::::......,,,..iJbZESSFPp00RRRDRMZPpPPS09Sr. , , ,
, , , ipQMZbZDRbZZRZMEDbZDMEZEMDRZRZMDMZRDMZQRX:,,......::i:iii::........,,,:LX90SX1SS99RQRMMbD0EXF20RRXL. , , , , ,
, , , , , :0QREDERZMEZDMZRDRDM0MEZEMEMDRDREZRREMRRFr,,.......::i:i:::i::........,.:chbpSfhh9DMDQRQ00X0PS2hSMR9r. , , ,
, :pQMZEMDREMDMDRDMZMEMDZDZEZDMDRDMDMEMZQRM7.,........::::i:i:i::........,..iJDZSth1PS9bQQQZZEbSphh1ED0r, , , ,
, , , .bQREMDMEDEMDRZZEZEMZMZZEMbZEMDRZMbZDRRQQf.,,..........::i:i:i::::......,,,:UbPXhh1XSbbRRQRRZMZbfS902i , , , ,
:9QMZDZDMEMEMDMDMDMDRDMDMDMEMDZZMDMZRMRRQFi,.,...........:::i:i::::....,.,,.:YbE9Fh2hhp9ZZQRQMZ0bPRML, , , ,
, , :0QREZEZDMDMEMDRDMDMEMEMDZEZEMDMEDbMZMERRDL:,..............::iirii::::....,..70bhpFS1FFXpDMQRRMQQQQD. , , ,
:9QZZbZEMDMEMDMDMZMEZEMEMDMEMDZZZbMZMEZZQRpi.............,..::::i:i:i::....,.70XhX0SS2h1SX0bMRQQQ0L, ,
, , , :0QREMDDDMEMEZDMZMDZDMEMEMZMEMDMDZZMDMDRMQRY...:...............::::iir:::.,.:JXp1pXPSX1S1SS0RQp7. ,,,
, , , :PQMZbZEZDZEZEMZRZMEMEZEMDMZMEMEMEM0EERZMQQJ....:...............::::i:::i:.,rtShS1SX9XphhFPbE7, , , , , , , ,
, , , .pQD0ZDMDZ0DEMDMDMDMZRMRZREMDRZRMR0EERZZ0QQh:....................:.:.::i::.iJ9SXFhfFhbb9hXP9r , ,
, .pQMMZMEMRRDMEZED0EDMEMEMDMEMEZDRRD9MDMbERQ9r,......:.:.............::r::.iYpbbXXhh212h1pb0c. , , , , ,
, , , .9QQDMEZEMEDbZZRZRRQQQRQQQQQQQQQQQRRRRMRZQR9i,,......:.:..................r0MMb0hhh9ShfS0RP7, , ,,
, , , , :XQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQRc,..:.:.:.:::.:...:.......:::ifRQRMERDM9pSPFPpRZY , , , ,
, , , ,i0QQQQQQMRRMEEPStJLL7rrrii:iirr77YYtt1F9Xb0Si, .,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,,,,,,:rtSphbDRDZERRRbERQXi,, ,,, , ,
, , , ,:r::.:.. ,.::::rrr::..., , , , , ,
, , , , , , ,,, , ,
, , , ,, , , , ,,, , , ,
, , , , , , ,, .:i::::.. ... ,, ,., .....,,, , , ,,,.:., , .i::::.., , ,
, , , , , ,.iiLi. ,.iiri::ir7i. ,rr. ,:i, ,::.:r7r. , , ,:irirrr. ,.i7r::rir7:, , , , , ,
, , , .rrr:i7L. ,i::ir., :7r, ,i7:, ,i7. ,ri. .Lr ,, ,, :r....r7:.,..::7i. ,ri:, ,, , , ,
, , , .::....:r:, ,:i7:, ,:i. iL. .rr. :7i ,ri. ,::, ,::.., .irr: .i:,, ,
, , , , ,,, .r7..:irL:, ,:rJ7:,,.rcUL: iUr, i1Xi, :1c. .77., , .ii,,.:ic::::,,:Lri.,,:rttr, , , , , , ,
, , , .7r,:FQfi., .ch1pDQRRp2i. .2i :L2Y: :XMc. .:. , .J7,70RD0F9fi :jppSDRQ0tLi, , , , ,
, , , , , :c7, :r: i2XJrir:. , ,cf: ,iLFfr, ,7PMRpr , :f2:,.r:iY0Xc. r0X7:7r:,, ,,, , ,
, ,JMr iL. JMMh. cPr :fJYbP. i7:.rXQQS. , :hMi .7pF7, .SRP7, , , , , , ,
, , iZ0: .2XL..cR1hRP. ,, 7DEr:79J7Ltr, .hj ,LRQp. ,JQb: r29Sj. :0XXMQ7 , , , , ,
,hQM: ,rS0L. 7Rf::0Q1, :MQ09E97,:S7, .RMi 2Q7. ,PQX7r7XY:Upi .XZr.LRQL, , , ,, , , ,
, , , .UQQQXP9QRFi. :RZ: :EQh. :ZQQQ9: iX7 :QQQXir1X7. .hQQQQR::F9r, 2Q1. cQQc, , , , , , ,
, .70QQQhi. ,JRS. :QQM: .LFf: :SX. i2QQQEY.,, LRQMj:.2QJ, .9Qi LQQY, , , ,
, , , , ,.. , , ,,::, :pQQU. .:, JQ2. .:., , , .:. rMp: :i. 7ZQRc, ,.., , , , ,
, , , , 79QQDjL: :00r, ,, , rJi, , , :UMQQXjr:,, , , ,
, , , , , , .r7r. ,UR0: , ,., ,, , :7Ur. , ,
, , , , , , .XRU. , , , , ,,, ,, , ,
, , , , , , .DRJ, , , , , , , , , , ,
, , , , , , .EQ2: , , , , , , , , , ,
The Vow 2012 CAM AC3 H264 CRYS

General Information:

Complete name : The Vow 2012 CAM AC3 H264 CRYS
Source : INFERNO
Format : MKV / AVC
Video Codec : H264
File size : 695 MiB
Duration : 1h 39mn
Overall bit rate : 976 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 304 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Frame rate : 23.976 fps

Audio :
Source : INFERNO
Format : AC-3
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 128 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Resolution : 16 bits

Release Notes:
Plot :

A car accident puts Paige (McAdams) in a coma, and when she wakes up with severe memory loss, her husband Leo (Tatum) works to win her heart again.

Cast:
Rachel McAdams ... Paige
Channing Tatum ... Leo
Jessica Lange ... Rita Thornton
Sam Neill ... Bill Thornton
Jessica McNamee ... Gwen
Wendy Crewson ... Dr. Fishman

NOTES!
I work on the video source and use some filtered to change the saturation, brightness, contrast and color. . .so take`it or leave`it.
Works with all DVD Players and Compatible > PS3 & XBOX 360.

Gratitude and Respect to:
Noir, ViSiON, Rx, FUSiON, MiSTERE, ILLUMINATI, VISUALiSE, Feel-Free, Purple Dragon, 26K,
and all our kind friends past and present.
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sharing Widget


Download torrent
695.93 MB
seeders:0
leechers:0
The Vow CAM 2012 AC3 H264-CRYSTo share this torrent use the code below and insert it into comments, status messages, forum posts or your signature.

Torrent: The Vow CAM 2012 AC3 H264-CRYS

Trackers

tracker name
udp://tracker.publicbt.com:80/announce
http://tracker.openbittorrent.com/announce
udp://tracker.openbittorrent.com:80/announce
http://tracker.publicbt.com/announce
ĀµTorrent compatible trackers list

Locations

name
ThePirateBay
Limetorrents
Torrent hash: 09220a07615f6d3e7cfd243a085d00c602177d60

All Comments

audio
0/10
video
0/10
please, leave only comments related to that torrent
Sign In

picture quality is bogus

User Opinions

Report a bug Open chat