Advertising (remove)

Filmography2013

Must Be... Love cover
Must Be... Love

2012

My Cactus Heart cover
My Cactus Heart

2011

Wedding Tayo, Wedding Hindi! cover
Wedding Tayo, Wedding Hindi!

2006

Umaaraw, umuulan cover
Umaaraw, umuulan

2001

Venus: Diosa ng kagandahan cover
Venus: Diosa ng kagandahan

1999


1998

Gangland cover
Gangland

1989


Report a bug