eJay Hip-Hop 5 [ENG] [Full] [2CD]

seeders: 0
leechers: 2
updated:
Added in Applications > Windows
Torrent verified. Downloaded 27 times.

eJay Hip-Hop 5 [ENG] [Full] [2CD] (Size: 1.36 GB)
  HipHop_eJay5.mdf 748.43 MB
  HipHop_eJay5.mds 486 bytes
  HipHop_eJay5_CD2.mdf 641.53 MB
  HipHop_eJay5_CD2.mds 486 bytes

DescriptionProgram dla fanów muzyki Hip Hop. S?u?y on do tworzenia i mixowania utworów muzycznych z podk?adami i bitami wywodz?cymi si? z rapu. Posiada bardzo rozbudowan? baz? ró?nych d?wi?ków, dzi?ki czemu nasze kompozycje mog? by? naprawd? atrakcyjne.?wietne mo?liwo?ci!Teraz macie do dyspozycji 48 prawdziwych ?cie?ek stereo + mikser z 3 FX SENDS na ka?d? ?cie?k?, 5 instrumentów (w tym polifoniczny KEYZ GENERATOR oraz MONOPHONIX SUPABASS, syntezator z nowym oprogramowaniem eJay’s, dzi?ki którym mo?na tworzy? swoje w?asne basowe d?wi?ki i sekwencje), totalnie nowe urz?dzenie RAP ‘N’ RECORD, gdzie mo?ecie nagrywa? rapy bezpo?rednio dla ARAN?ERA, dodawa? efekty w czasie rzeczywistym i u?ywa? prostych w obs?udze narz?dzi, aby edytowa? wokale i dopasowywa? je do miksu, a tak?e STUDIO NAGRA?, w którym mo?ecie tworzy? sample bezpo?rednio z audio CD.?wietne d?wi?ki!4,000 sampli, d?wi?ków i rytmów, które s? robione na podstawie sceny AMERYKA?SKIEGO RAPU, ró?nych stylów HIP HOP’OWYCH, dodatkowo RANGA, FUNK oraz RNB. Wszystkie te d?wi?ki zosta?y wyprodukowane przez profesjonalistów na scenie i potem dostrojone precyzyjnie w studiach eJay.

Sharing Widget


Download torrent
1.36 GB
seeders:0
leechers:2
eJay Hip-Hop 5 [ENG] [Full] [2CD]To share this torrent use the code below and insert it into comments, status messages, forum posts or your signature.

Torrent: eJay Hip-Hop 5 [ENG] [Full] [2CD]

Trackers

tracker name
http://bt.no-sekai.de:9339/announce
http://adbt.ath.cx/announce0000000000000000.php
http://tracker.openbittorrent.com/announce
µTorrent compatible trackers list

Locations

name
Mininova
Fenopy
ExtraTorrent
Torrent hash: 2ae4750d4d97642a78f68789c23a9f4ec3ba5bad

All Comments

please, leave only comments related to that torrent
Sign In

All the archive files don't work... hear a cracking sound and thats all, If you can hear a samaple of the sound then how you ment to add it to your track... is there a way to fix????
BECAUSE ITS 2 DISC U HAVE TO MOUNT IT
All this ejay software and i cnt seem to use it
baddddddddd........ when i get to the program it sais want the CD2 ......................??????????????? wy is that ?????
healthy torrent with good speed..but aint cracked needs to be cracked
where i can download the crack? :P

wogule ma XP to nie chodzi
hujostwo takie że żal dupe ściska
Czy to dzialo na Windows 7?
you no speaka de engrish?


User Opinions

Report a bug